Pakalpojumi 

AUTOMĀTISKO GĀZES DZĒŠANAS SISTĒMU AR OGĻSKĀBO GĀZI UZSTĀDĪŠANA

Dzēšanas sistēma ar ogļskābo gāzi tiek izmantota lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki. Automātiskās gāzes dzesēšanas sistēmas aktivizācijas gadījumā ogļskābā gāze var veicināt cilvēka smakšanu.

Dzēšanas sistēma ar ogļskābo gāzi  ir vislētākā dzēšanas gāze, kas ievērojami samazina uzstādīšanas un gāzes atkārtotas uzpildīšanas izmaksas. Ogļskābā gāze ir bez smaržas. Lietošanas laikā netiek radīti materiālie bojājumi, tas ir drošs līdzeklis lielākajai materiālu daļai, nav bīstams ēdienam, nerūsē un nevada strāvu. Gāze pilnībā izgaist dažu sekunžu laikā pēc ugunsdzēsības procesa un neatstāj nekādas pēdas.

Ogļskābās gāzes dzēšanas sistēmu uzstāda telpās, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki:

  • Servera telpās;
  • Ģeneratoru telpās;
  • Telpās, kur ir elektroiekārtas un elektroierīces;
  • Arhīva telpās;
  • Telpās, kur glabājas mākslas darbi un manuskripti;
  • Kaltētavām un krāsnīm;
  • Noliktavu telpās.

Par AUTOMĀTISKO GĀZES DZĒŠANAS SISTĒMU AR OGĻSKĀBO GĀZI uzstādīšanu un projektēšanu interesēties pa epastu karlis.prieditis@infonet.lv