Palīdzība 
Atpakaļ

Kas ir digitālā televīzija?

Ciparu jeb digitālā televīzija ir attēla pārraidīšana, izmantojot MPEG2 vai MPEG4 kodēšanas algoritmu, kas nepieciešams, lai samazinātu datu plūsmas apjomu. Pēc informācijas saņemšanas jūsu TV dekoderis kodētos datus atkompresē un pārvērš kvalitatīvā attēlā un skaņā. Galvenās ciparu televīzijas priekšrocības ir no uztveršanas apstākļiem neatkarīga un nemainīga augsta attēla kvalitāte.

Kas ir digitālā IP televīzija?

Digitālā televīzija, kuras apraide notiek izmantojot datu pārraides tīklu, kura arhitektūra balstīta uz interneta protokolu, tieši šādu modeli izmanto SIA “Infonet Sistēmas”. Jāpiebilst arī, ka pēc šāda principa organizēta televīzija necieš no sliktu laika apstākļu izraisītiem traucējumiem.

Kas ir digitālā virszemes televīzija?

Digitālā televīzija, kuras apraide notiek, izmantojot elektromagnētiskos viļņus.  Lai uztvertu šādu televīziju ir nepieciešama antena.

Vispārējie jautājumi.

Vēlams šeit publicēto informāciju izdrukāt un saglabāt, gadījumam, ja rodas nepieciešamība pēc informācijas, un internets nav pieejams.